IMMULITE® 2000 XPi 化学发光免疫分析仪

IMMULITE® 2000 XPi 化学发光免疫分析仪
 
联系我们
IMMULITE® 2000 XPi 化学发光免疫分析仪
IMMULITE® 2000 XPi 化学发光免疫分析仪

新型 Immulite® 2000 XPi 化学发光免疫分析仪,简便易用,可信赖度高,拥有全面的免疫检测菜单,适合大中型实验室,常规检测中可增加特殊检测及过敏原检测,提高处理能力和工作效率。


分享此页面:

相关产品与服务

产品名称                       注册证号                     生产企业
化学发光免疫分析仪   国械注进20143405118   Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
仅供专业人士使用,有关产品的禁忌内容或注意事项详见说明书。
沪医械广审(文)第2018020348号